โรงพยาบาล จุฬา อาคาร สธ

โรงพยาบาล จุฬา อาคาร สธ

Location : Silom

Detail : 3D Element PW ปิดผิวลามิเนต 20 mm. 

Owner project : รพ.จุฬา

Contractor : Task Interior + PJ Furnishing