โรงพยาบาลพญาไท 3

โรงพยาบาลพญาไท 3

Location : Phayathai

Detail : 3D Wave board Customized

Owner Project : รพ.พญาไท3

Contractor : บริษัท เกรียงศักดิ์ จำกัด