โครงการจีรัง

LOCATION : แม่ริมเชียงใหม่

Duration:

2013

Owner Project:

contractor: CUT&CARVE chiangmai (Alphabet Associate Co., Ltd.)

Detail :

โครงการจีรังเรสซิเดนท์เป็นบ้านตัวอย่างยอดเยี่ยมประจำปี 2012 อยู่ที่อำเภอแม่ริม