บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (สาขาเชียงใหม่)

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (สาขาเชียงใหม่)

LOCATION : Chiangmai-Lampang Road, Tambon Tha Sala, Amphoe Muang, Chiangmai, Thailand.

 

Owner Project : ผศ.พันธุ์ธัช ศรีอรุโณทัย, นาย ฉัตรชัย จารุกิจจรูญ

 

Detail : เหล็กหนา 1.2 , 2 mm. Single layer